Đại bàng ưng(diều đầu nâu)

Tên các loại chim ưng

Tên các loại chim săn,chim ưng các loại hãy lick vào link trên để xem đây là tên các loại chim ưng http://phukienchimung.com/ten-cac-loai-chim-ung/   https://www.facebook.com/T%C3%AAn-C%C3%A1c-Lo%E1%BA%A1i-Chim-S%C4%83n-M%E1%BB%93i-438434666360111/ Chủng bị làm cái danh sách các loại chim săn anh em xem thiếu bổ sung giúp nhé.Tên…

Thông Báo: Đặt hàng thêm vào giỏ hàng rồi vào giỏ hàng bấm thanh toán đặt hàng,đặt hàng xong gọi 0829.92.92.92,Sau 3-5 ngày bạn nhận được hàng.Nếu không mua xin đừng đặt ảo. Bỏ qua