Tác dụng lợi và hại của một số cầu đậu

IMG_1042

Cấu tròn trên tác hại chim dễ bị gãy lông đuôi chim,tốn dây cột,tốn diện tích nếu chúng ta cột dây ngắn sẽ bị treo giò IMG_1040

Cầu bán nguyệt loại này dùng tốt ít bị gãy lông,không bị treo giò,ít tốt diện tích

IMG_1041

Cầu đĩa trên tác dụng chim đậu ít bị treo giò,ít bị gãy lông đuôi.Nên dùng cho các loại chim.

IMG_1036

Cầu cao chim rất ít bị gãy đuôi tốn diện tích,dễ treo giò với chim bổi.Nếu chim bạn quen đứng cầu muốn giữ bộ đuôi tốt nên cho đứng cầu này.Áp dụng chim nhỏ dưới 1kg thì tốt

Từ khóa tìm kiếm:

  • Làm Cầu Đậu Cho Chim Đại Bàng

Thông Báo: Đặt hàng thêm vào giỏ hàng rồi vào giỏ hàng bấm thanh toán đặt hàng,đặt hàng xong gọi 0829.92.92.92,Sau 3-5 ngày bạn nhận được hàng.Nếu không mua xin đừng đặt ảo. Bỏ qua