Tên các loại chim ưng

Tên các loại chim săn,chim ưng các loại
hãy lick vào link trên để xem

đây là tên các loại chim ưng

http://phukienchimung.com/ten-cac-loai-chim-ung/

 

https://www.facebook.com/T%C3%AAn-C%C3%A1c-Lo%E1%BA%A1i-Chim-S%C4%83n-M%E1%BB%93i-438434666360111/

Chủng bị làm cái danh sách các loại chim săn anh em xem thiếu bổ sung giúp nhé.Tên các loại chim săn

Diều:
Diều xám

dieuxam
Diều ấn

dieuan
Diều trắng

dieutrang
Diều hâu den black kite

blackite
Diều ăn ong

anong3


Diều mào

black_baza
Diều mướp

dieumuop
Diều harri

dieuharri

 


Diều hoa miến điện

dieuhoamiendien
Diều hoa trung quốc

dieuhoatrungquoc
Diều lửa

dieulua
Diều hâu buzzard

Cắt:
Cắt lưng hung
Cắt trung quốc(cắt nhỏ hoopy)

hoopy
Cắt lớn

catlon
Cắt amur

amur
Cắt nhỏ bụng trắng

catnhobungtrang
Cắt nhỏ họng trắng

catnhohongtrang

đại bàng ưng

db-f6c79
Besra

besra
Shikra

shikra
Sparow eu

spaeu
Ưng ấn

ungan
Goswhow

gos

Moutain (diều núi)

moutain
Đại bàng bụng hung

baibangbunghung
Đại bàng đen

img_0599
Đại bàng biển

dbb
Đại bàng vàng

goldeneaglephoto4
Đại bàng thảo nguyên

daibangtao
Ó cá

oca

Từ khóa tìm kiếm:

 • cac loại chim săn mồi
 • đại bàng ưng
 • các loại chim ưng
 • các loài chim săn mồi ở việt nam
 • các loại đại bàng ở việt nam
 • ten cac loai chim san moi
 • chim cat nho
 • chim ưng việt nam
 • đại bàng ưng núi
 • chim ưng san moi
 • chim cắt lớn
 • các dòng chim săn mồi ở việt nam
 • dai bang ung
 • chim black kite
 • tên các loài chim
 • Cắt nhỏ bung hung
 • các dòng diều hâu

Thông Báo: Đặt hàng thêm vào giỏ hàng rồi vào giỏ hàng bấm thanh toán đặt hàng,đặt hàng xong gọi 0829.92.92.92,Sau 3-5 ngày bạn nhận được hàng.Nếu không mua xin đừng đặt ảo. Bỏ qua